‘MU Jangan Buru-buru Kejar Kejayaan Kalau Prinsipnya Salah’

'MU Jangan Buru-buru Kejar Kejayaan Kalau Prinsipnya Salah'

‘MU Jangan Buru-buru Kejar Kejayaan Kalau Prinsipnya Salah’